• Avtoradio Rostov-Na-Donu FM
  • Avtoradio Rostov-Na-Donu FM

    11.1K player.plays

Program Name Time

Avtoradio Rostov-Na-Donu FM

player.genresRock,Pop
player.languageRussian
player.locationRostov-on-Don , Rostov , Russia
player.websitehttps://www.avtoradio.ru/
player.short_url_of_pagehttp://rdo.fm/r/jewwn
player.callSign~
player.frequency104.4
player.typeInternet,FM
deqalizergit

player.recent_comments

music_disk
music_disk

radio-thumbnail
active_station

Avtoradio Rostov-Na-Donu FM